Arolwg cyntaf wedi’i gwblhau

Diolch eto am gwblhau arolwg cyntaf Calon Treftadaeth y DU.

Beth nesaf?

Bydd yr arolwg yn parhau ar agor tan dydd Gwener 25 Chwefror .

Byddwn yn rhannu’r canlyniadau ac yn hwyluso trafodaeth bellach gyda’r panel mewn gweminar unigryw ar 24 Mawrth am 12pm. Mawr obeithiwn eich gweld yno.

Helpwch ni i ledaenu’r gair

Os oes rhywun arall yn gweithio yn y sector y mae angen clywed ei lais fel rhan o’r prosiect yma, anogwch nhw i gofrestru. Ar ôl cofrestru, byddwn yn anfon yr arolwg cyntaf atynt i’w gwblhau.

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg rydych newydd ei gwblhau neu brosiect Calon Treftadaeth y DU, cysylltwch â ni.