Thank you – the survey is complete

Thank you for taking the time to complete the survey.  The results will be shared with you by email in the coming weeks and you will receive another survey in a month’s time. You can now exit.

If you have another couple of minutes….

There are some more things you can do to help make the results as useful as possible for our whole panel:

Where do you turn to for resources on volunteering?

When sharing the results, we would like to signpost great resources like websites, videos, podcasts or courses.

Allow us to auto-record a short video message

A picture is worth a thousand words!

Would you be willing to share your advice for successful approaches to retaining and recruiting volunteers, on camera? It takes 30-60 seconds, and if you have a webcam or smartphone we can record it now.

Have something to share but not quite ready to record a video right now?

If you don’t feel ready to record a message right now, enter your e-mail below and one of our team will remind you in a couple of days.

First Name
Last Name
Email
We’ll remind you in a couple of days!
There has been an error while submitting the form. Please verify all form fields again.

Get caught up

Did you miss the results of the February 2023 round of UK Heritage Pulse? Take a moment to read them now.


Welsh language:

Tudalen Cadarnhad ar wefan Pwls Dreftadaeth y DU.

Diolch – mae’r arolwg wedi’i gwblhau

Diolch am gymryd amser i gwblhau’r arolwg. Bydd y canlyniadau yn cael eu rhannu gyda chi drwy e-bost yn ystod yr wythnosau nesaf ac fe gewch arolwg arall mewn mis. Gallwch nawr gadael y dudalen.

Os oes gennych chi ddwy funud arall….

Mae yna mwy y gallwch eu wneud i helpu i sicrhau bod y canlyniadau mor ddefnyddiol â phosib i’r panel:

Yn ôl yr adnoddau y gwnaethoch ddefnyddio ar recriwtio gwirfoddolwyr, beth fyddai’ch argymhellion chi i ni?

Wrth rannu’r canlyniadau, hoffem dynnu sylw at adnoddau gwych fel gwefannau, fideos, podlediadau neu gyrsiau.

Beth byddech chi’n ei argymell?

Caniatau i ni recordio neges fideo fer yn awtomatig

Mae llun yn werth mil o eiriau!

Hoffech chi rannu eich cyngor ar gyfer dulliau llwyddiannus o gadw a recriwtio gwirfoddolwyr, ar ffilm fideo? Mae’n cymryd 30-60 eiliad, ac os oes gan chi wecam neu smartphone, gallwn ei recordio nawr.

Recordiwch eich neges

Dal i fyny

Wnaethoch chi golli canlyniadau cylch diwethaf Pwls Dreftadaeth y DU ym mis Chwefror 2023? Cymerwch funud i’w ddarllen nawr.