Dylai’r ffurflen yma gymryd llai nag 1 munud i’w chwblhau