Rhaglen ymchwil newydd ar gyfer y sector treftadaeth yng Nghymru a ledled y DU

Rhaglen ymchwil newydd ar gyfer y sector treftadaeth yng Nghymru a ledled y DU

Rydych wedi cofrestru

Ydych chi wedi cwblhau eich proffil? Atebwch ychydig o gwestiynau nawr, ac ni fydd yn rhaid i chi ail-gofnodi’r wybodaeth hon ar ein harolygon – bydd yn arbed amser i chi. Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud hyn.

Logo

Created by

Rhaglen ymchwil newydd ar gyfer y sector treftadaeth yng Nghymru a ledled y DU

Eich llais, yn cael ei glywed

Ymunwch â chymuned o filoedd sydd wrth galon y sector i gynnig eich barn yn rheolaidd, llunio polisi, rhannu gwybodaeth a dylanwadu ar flaenoriaethau ariannu. Crëwyd Calon Treftadaeth y DU gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Mewnwelediadau y gallwch eu defnyddio

Gallwch dderbyn diweddariadau ymchwil rheolaidd ac amserol a gynlluniwyd i sbarduno adferiad ac ailddyfeisio yn eich sefydliad ac ar draws y sector.