Publications

 • First survey complete

  First survey complete

  Our first UK Heritage Pulse survey has now closed! Thank you to those of you who took the time to respond and share your vital knowledge. The survey was open for three weeks from Friday 4 to Friday 25 February, and we received a wide range of responses from panel members working across the UK……

 • Helpwch ni i lunio dyfodol cyllid a strategaeth treftadaeth

  Helpwch ni i lunio dyfodol cyllid a strategaeth treftadaeth

  Rydym yn datblygu panel ymchwil newydd i rannu barn a gwybodaeth, ac i ddylanwadu ar strategaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a’i phartneriaid. Mae Calon Treftadaeth y DU yn brosiect cydweithredol ar gyfer sector treftadaeth y DU a fydd yn cynnal cymuned eang a chynhwysol. Bydd y wybodaeth a rennir drwy Galon Treftadaeth y DU……

 • Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gofrestru

  Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gofrestru

  Yn ystod yr hydref, rydym yn gwahodd pobl – fel chi – i ymuno â phanel Calon Treftadaeth y DU. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gofynnir i chi gwblhau arolwg croeso byr sy’n cymryd llai na phum munud. Bydd y wybodaeth a roddwch yma yn cael ei hailddefnyddio’n awtomatig mewn arolygon yn y dyfodol, er……

 • Help us shape the future of heritage funding and strategy

  Help us shape the future of heritage funding and strategy

  Introducing the new UK-wide research panel for heritage | Continue reading: Help us shape the future of heritage funding and strategy

 • What happens once you’re registered

  What happens once you’re registered

  Share #UKHeritagePulse with your networks | Continue reading: What happens once you’re registered

 • Watch: Why should you get involved in UK Heritage Pulse?

  Watch: Why should you get involved in UK Heritage Pulse?

  The benefits of taking part in the new research panel for heritage | Continue reading: Watch: Why should you get involved in UK Heritage Pulse?